RÅDGIVNING OM MATRIKULÆRE OG EJENDOMSRETLIGE FORHOLD

Vi rådgiver i alle former for matrikulære og ejendomsretlige forhold.

Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker at høre mere om vores kompetencer.

Vi rådgiver typisk om følgende forhold:

  • Muligheder for udstykning
  • Fastlæggelse af skel, hævd og skelforretninger
  • Lokalplanlægning
  • Ekspropriation
  • Ejerlejlighedsopdelinger og ændringer i eksisterende opdelinger
  • Ejendomsudvikling

​​

Muligheder for udstykning:

Inden en ejendom kan udstykkes og der kan frasælges en byggegrund, skal kommunen godkende udstykningen.

Vi rådgiver grundejeren om hvilke muligheder, der er for udstykning af ejendommen. Vi foretager en grundig gennemgang af ejendommens registreringer hos bl.a. Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten. Vi undersøger endvidere, hvorvidt ejendommen er omfattet af en lokalplan.

På basis af denne gennemgang rådgiver vi grundejeren om de muligheder og udfordringer, der kan være ved at udstykke ejendommen.

Vi udarbejder de fornødne kort og ansøgninger til kommunen, såfremt du ønsker at udstykke din ejendom.

Fastlæggelse af skel

Intet kan give et mere problematisk naboskab end skelproblemer. Vi rådgiver grundejere om alle former for skelforhold. Vi vurderer, hvorvidt der er vundet hævd på et andet skelforløb end det, der er registreret i matriklen.

Såfremt to naboer er uenige om skellets placering mellem deres ejendomme, gennemføre vi en skelforretning. En skelforretning kan sammenlignes med en retssag om skellet, hvor de to grundejere har mulighed for at forklare, hvor de mener, at skellet er.

Vi fastlægger skellets placering ud fra ejernes oplysninger samt de oplysninger, som vi kan finde i bl.a. matriklen.

Når skellet mellem to ejendomme ændres - f.eks. fordi man ønsker en skelregulering mellem sin og naboens ejendom, eller man ønsker at udstykke en grund fra sin ejendom, skal man kontakte en landinspektør, der udarbejder og gennemfører den matrikulære sag.

Lokalplaner:

​Før der kan gennemføres større udstykninger eller opføres større bebyggelse, skal der udarbejdes en lokalplan.

Vi udarbejder udkast til lokalplaner og er i løbende dialog med kommunen om lokalplanens indhold.

Ekspropriationer:

Er man så uheldig som grundejer, at ens ejendom skal eksproprieres, er det vigtigt at have gode rådgivere.

Vi kan ikke forhindre en ekspropriation. Men vi kan være med til at sikre, at lodsejeren bliver behandlet bedst muligt under ekspropriationen. Vi kan i den forbindelse rådgive om hvilke krav, som lodsejeren med rimelighed kan stille i forbindelse med ekspropriationen. Vi kan også hjælpe med at vurdere hvilken erstatning, som en lodsejer bør forvente at få for ekspropriationen.

Vi kan samtidigt repræsentere lodsejeren under ekspropriationsforretningen.

Ejerlejlighedsopdeling:

Vi kan rådgive om alle spørgsmål omkring opdeling af ejendomme i ejerlejligheder.

Ejerlejlighedsloven er temmelig kompliceret. Vi anbefaler derfor altid, at vi kontaktes så tidligt som muligt, når en ejendom skal opdeles i ejerlejligheder. Dermed kan vi bedst muligt rådgive om hvilke faldgrupper, som lodsejeren skal være opmærksom på i forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen.

Ejendomsudvikling:

Der er de seneste år kommet mere og mere fokus på ejendomsudvikling.

Såfremt du er ved at købe eller sælge en ejendom, gennemgår vi gerne ejendommen for at undersøge hvilke udviklingsmuligheder, som ejendommen har.

Vores gennemgang kan have til formål at undersøge hvilke udstykningsmuligheder, som ejendommen har. Vores gennemgang kan også have til formål at undersøge, hvorvidt ejendommen kan ændre anvendelse - f.eks. ved omdannelse af en erhvervsejendom til beboelseslejligheder.

Vores gennemgang kan også have til formål at undersøge mulighederne for ombygning af eksisterende ejendomme og opdele disse i ejerlejligheder.

Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker at høre mere om vores kompetencer. Vi har altid tid til at afholde et gratis og uforpligtende møde, hvor vi kan gennemgå din ejendom eller sag.

Kontakt os

Kontakt os på telefon 44​ 48 81 87 eller send en e-mail

Landinspektørfirmaet Robert Jakobsen ApS

CVR: 38229591

lsprj.dk

​Rådhustorvet 5, 2. sal

3520 Farum

Telefon: 44 48 81 87

E-mail: post@robert-jakobsen.dk