​Landinspektør for ledningsejere

Vi udføre en lang række ydelser for både små og store ledningsejere. De typiske ydelser er følgende:

  • Udarbejdelse af ejeroplysninger
  • Lodsejereforhandlinger
  • Afsætning af ledningerne på stedet
  • ​Opmåling af nye og eksisterende ledninger
  • Udarbejdelse af ledningsoplysninger til GIS
  • Udarbejdelse og tinglysning af ledningsservitutter
  • Udarbejdelse af tinglysningsrids og GML-filer

​Ejeroplysninger

For enhver ledningsejer er det vigtigt allerede når en ny ledning planlægges, at man ved hvilke ejendomme, som ledningen kommer til at ligge på. Det er også vigtigt, at man ved hvem, der ejer disse ejendomme, så man ikke kommer til at forhandle med en forkert ejer.

Vi gennemgår det planlagte trace for en kommende ledning og afklarer hvilke ejendomme, som ledningen kommer til at ligge på.

Vi undersøger samtidigt hvem, der er ejer af de pågældende ejendomme. Vi udarbejder på baggrund af disse undersøgelser en ejerfortegnelse.

​Lodsejerforhandlinger

Det kan være en stor opgave at forhandle med mange lodsejere i forbindelse med planlægning af en ny ledning. Mange lodsejere kan have individuelle ønsker og krav til ledningens placering mm.

Vi foretager gerne på jeres vegne en forhandling med lodsejerne om, hvor ledningen skal ligge på deres ejendom. Endvidere forhandler vi gerne med lodsejerne, såfremt de måtte have individuelle ønsker til hvilke rettigheder og pligter, som de skal respektere.

Endeligt forhandler vi også gerne den erstatning, som ejerne skal have for at have ledningen liggende på deres ejendom.

Afsætning og opmåling af ledninger

Vi foretager gerne en afsætning af ledningerne på stedet. Vi foretager også gerne en opmåling af ledningernes placering i marken.

På baggrund af vores opmåling udarbejder vi ledningsplaner, der viser ledningens placering. Vi udarbejder også ledningsdata, der direkte kan indlæses i jeres GIS.​

​Udarbejdelse og tinglysning af ledningsservitutter

Når man har etableret en ny ledning, er det vigtigt at sikre, at ledningen kan ligge uforstyrret på ejendommene samt at sikre, at I som ledningsejere har ret til at tilse ledningen samt foretage reparation, hvis der kommer brud på ledningen. ​

Alle disse rettigheder sikres gennem tinglysning af en ledningsservitut. Vi udarbejder ledningsservitutten samt tinglysningsrids og GML-fil, der viser ledningens placering på ejendommene.

Vi foretager myndighedshøring samt indhenter underskrifter på deklarationen. Og endeligt tinglyser vi servitutten på ejendommene.

Kontakt os

Kontakt os på telefon 44 48 81 87 eller send en e-mail

Landinspektørfirmaet Robert Jakobsen ApS

CVR: 38229591

lsprj.dk

​Rådhustorvet 5, 2. sal

3520 Farum

Telefon: 44 48 81 87

E-mail: post@robert-jakobsen.dk